Riešenia

Možnosti využitia

 • Prezentácie, konferencie a eventy s vlastným web vysielaním
 • Zabezpečený prístup pre autorizovaných (platiacich) účastníkov
 • webcasting vysielanie je možné kombinovať s videokonferenčnými technológiami, teda vysielanie je možné obohatiť o videokonferenčné telemosty so vzdialenými partnermi a špecialistami
 • interaktivne prvky umožňujú efektívnu komunikáciu so zákazníkmi a užívateľmi v reálnom čase
 • ďalší nástroj na zber kontaktných údajov, možnosti odporúčaní a zasielaní pozvánok
 • rozšírenie skupiny užívateľov, jednoduchá integrácia so sociálnymi sieťami a technológiami pre mobilných užívateľov
 • možnosť monetizácie obsahu - predaj reklamného priestoru, spoplatnenie prezerania videosúborov z archívu

Referenčné projekty

Slovak Retail Summit 2017

Medzinárodná konferencia o obchode a marketingu. Už 21. ročník prívítal viac ako 250 účastníkov, pred ktorými vystúpilo 48 odborníkov z rôznych oblastí národného hospodárstva.   Pravidelný Galavečer spojený s odovzdávaním ocenení Merkúrov rad, Múza Merkúra a Mastercard Obchodník roka.

Saprow 2013

Medzinárodný kongres bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 16.-17.5.2013, Holiday Village, Tatralandia, Liptovský Mikuláš. Použité riešenie 3- kamerový záznam, live webcasting na stránku organizátora, nahrávka obsahu do archívu. Archív bol prístupný účastníkom a partnerom konferencie 3 mesiace od konferencie.

Možnosti využitia

 • Rýchle zaškolenie nových zamestnancov
 • Zdieľanie predajných techník, trikov a overených postupov
 • Implementácia nových smerníc, procesov
 • Videoprezentácie - výborná platforma pre komunikáciu so zákazníkmi
 • Video ukážky pre lepšie porozumenie a odlíšenie od konkurencie
 • Pravidelný, udržovaný kontakt so zákazníkmi

Referenčné projekty

Neformálne ekonomické fórum

Hospodársky klub - 11 /2013 odovzdávanie ocenenia Zlatý Biatec 2013 za významný prínos pre ekonomický, verejný a politický život na Slovensku a v zahraničí.

Technicky veľmi zaujímavé riešenie - ocenená osobnosť Dr. Rongxiang Xu z USA prezentoval svoju vedeckú metódu a riešenie regenerácie ľudských orgánov a predĺženia života. Odovzdávanie ocenenia i viac ako hodinovú prezentáciu z Los Angeles sledovalo v priamom prenose viac ako 300 on-line divákov z rôznych krajín sveta - Číny, Južnej Kórei, USA, Honk-kongu, Mexika, Ruska, Kanady a Slovenska. Použité riešenie 2- kamerový záznam, live webcasting na stránke organizátora, nahrávka obsahu do archívu. Archív bol prístupný účastníkom a partnerom konferencie 6 mesiacov od podujatia.

112 Rescue Forum 2012

Príslušníci záchranárskych zložiek a odborníci zo Slovenska, Českej republiky, Poľska i ďalších krajín sa pravidelne stretávajú na kongrese RESCUE FÓRUM 112. Ústrednou témou 5. ročníka bol Krízový manažment civilných udalostí a katastrof. Použité riešenie 2- kamerový záznam, live webcasting na stránku organizátora, nahrávka obsahu do archívu. Archív bol prístupný účastníkom a partnerom konferencie 3 mesiace od konferencie.

Možnosti využitia

 • Rýchle zaškolenie nových zamestnancov
 • Zdieľanie predajných techník, trikov a overených postupov
 • Implementácia nových smerníc, procesov
 • Videoprezentácie - výborná platforma pre komunikáciu so zákazníkmi
 • Video ukážky pre lepšie porozumenie a odlíšenie od konkurencie
 • Pravidelný, udržovaný kontakt so zákazníkmi

Referenčné projekty

Hotovo QA Meetup

05 / 2017 workshop pre profesionálnych testerov a nadšencov mobilných aplikácií.

Cez 40 účastníkov na mieste workshopu, ďalších viac ako 20 cez live-webcasting.

Možnosti využitia

 • školenia zdravotníckeho personálu
 • vzdelávanie pacientov
 • živé vysielanie prezentácií a konferencií

Referenčné projekty

BONE ACADEMY

Dlhodobý vzdelávací program (2014-2015) pre lekárov a zdravotnícky personál v oblastiach liečby osteoporózy a ochorení kostí.

Dlhodobý cyklus vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, organizovaný Spoločnosťou pre osteoporózu a metabolické ochorenie kostí a koncernom Amgen. V rámci riešenia bolo prepojených 6 slovenských miest - spolu približne 80 účastníkov zdieľalo zaujímavé prednášky a novinky z liečby osteoporózy a ochorení kostí. Takáto forma zvyšovania odbornosti prináša okrem nemalých finančných úspor na cestovných a ubytovacích nákladoch, aj obrovskú úsporu času všetkých zúčastnených.

Alian s.r.o.

Viactýždňový vzdelávací program -Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov pre manažment liečby lymfedému 09 / 2013 - 06 /2014

Dlhodobý cyklus vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, za účasti viacerých zahraničných lektorov. Súčasťou projektu bolo zriadenie a prevádzkovanie webcasting portálu, kde bola spracovaná kompletná videodokumentácia nielen z teoretických prednášok, ale aj z praktických ukážok liečby a starostlivosti o pacientov. Kompletnú videodokumentáciu obdržal každý účastník aj vo forme DVD videa.

 • školenia a kurzy pre učiteľov , lektorov a manažment
 • vzdelávacie programy pre študentov
 • živé vysielanie prezentácií a konferencií

Referenčné projekty

Komenium Forum

Zabezpečenie audiovizuálnych a webcasting služieb na konferenciách Komenium Forum v rokoch 2013-2014

Kongres pre riaditeľov a manažment základných a stredných škôl, prezentácie a workshopy o moderných, digitálnych spôsoboch vzdelávania, riešení sporov v škole formou mediácie a iných problémoch, s ktorými sa riaditelia i pedagógovia v praxi stretávajú. Použité riešenie 2- kamerový záznam, live webcasting na stránku organizátora, nahrávka obsahu do archívu. Archív bol prístupný účastníkom a partnerom konferencie 6 mesiacov od konferencie.