Podpora

Napíšte nám

Správny návrh riešenia

Dôležité je definovať typ eventu, počet účastníkov (osobná aj virtuálna účasť), veľkosť a parametre priestoru, počet kamier, mikrofónov, ozvučenie. Ak organizátor požaduje webcasting na internet, najdôležitejšou otázkou je kvalita internet konektivity vo vybranej lokalite ako aj ďalšie technické nastavenia webcastingu.

Eventy sú verejné, neverejné ale i kombinované. Najčastejší typ eventu sú podporno-obchodné prezentácie, workshopy, ďalej konferencie a diskusie. Vzdelávanie sa realizuje formou školení, či tréningových programov. Krátkou formou eventu je tlačový brífing. Pravidelné akcie viackrát do roka zaraďujeme medzi dlhodobé webcasting služby.

Živé vysielanie (live webcasting ) môže prebiehať paralelne na viacerých stránkach,napr. na vašu firemnú webstránku, na Facebook stránku alebo YouTube kanál. Najbežnejší formát (layout) vysielania je obraz a zvuk prednášajúceho (cich) vedľa okno s prezentáciou (pdf, ppt, obrázky videá a pod.) Súčasťou vysielania je aj on-line diskusia alebo otázky účastníkov zadávané cez aplikáciu alebo internet.

Áno, živé vysielanie je možné realizovať v firemnom dizajne, farbách s logami organizátorov či partnerov. Rovnako je možné do živého vysielania vkladať titulky, upútavky na ďalší program, reklamné bannery partnerov a pod.

Video marketing služby je možné (po dohode a v súčinnosti s Vašim marketing oddelením, alebo event agentúrou) rozšíriť o podporu v procese pozývania a propagácie eventu. Realizujeme výrobu video-pozvánok, on-line marketing, pripomenutia na event.

Po skončení eventu sa zvyčajne realizuje podpora vo forme poďakovaní, prípadne násedných follow-up aktivít, zber hodnotení a reakcií. Naše video marketing služby sú aj vo forme celkového vyhodnotenia eventu - štatistické reporty o návševnosti, sledovanosti, kto, ako dlho a čo sledoval a pod.

Je to možné viacerými spôsobmi. Buď vo fáze post-produkčného spracovania budú videá pridané k obsahu do video-archívu. Alebo v prípade dlhodobej služby a pravidelných eventov vytvárame pre zákazníkov vlastný video kanál, kde sa celý video obsah ukladá v dohodnutej štruktúre.