Čo webcasting platforma - ako nástroj video marketingu umožňuje

  • on-line vysielanie vašich seminárov, workshopov a prezentácií s interaktívnymi prvkami (ankety, hlasovania, diskusie)
  • on-line vzdelávanie zamestnancov, študentov či partnerov
  • prezentovanie nových produktov, procesov
  • súčasné vysielanie obsahu na vašich webových stránkach i cez sociálne siete
  • pozývanie účastníkov na vysielanie i následné komunikačné aktivity po vysielaní
  • správu vášho video obsahu a archívu z jedného centrálneho riadiaceho panelu
  • vytvorenie vlastného firemného VideoHubu / videopriestoru s možnosťou vkladania vlastných záznamov
  • analytické funkcionality na získanie identity užívateľov, parametre sledovanosti
  • podporné funkcie na generovanie príležitostí, vkladanie aktivít a výziev priamo do videoobsahu

Náhľad možného dizajnu a funkcionality platformy pre mobilného prijímateľa

nahlad