Hotovo QA Meetup

05 / 2017 workshop pre profesionálnych testerov a nadšencov mobilných aplikácií.

Cez 40 účastníkov na mieste workshopu, ďalších viac ako 20 cez live-webcasting.

25. máj 2017
25.05.2017 18:00 - 20:00

Defect Detection Percentage metric - to measure effective...

25.05.2017 19:00 - 20:00

Bug Hunting competition with cool prices for winners.