Ceny

Event Brief

od 390€ / event

 • do 3 hod.
 • verejný
 • -
 • -
 • 1
 • 1
 • -
 • -
 • 1
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Event Single

od 1490€ / event

 • do 8 hod.
 • verejný / privátny
 • -
 • do 200
 • 1
 • 1
 • -
 • -
 • 1
 • 1
 • -
 • -
 • 12m od eventu
 • -
 • -
 • základná
 • -
 • -

Event Multi

od 3490€ / event

 • 8 hod. +
 • verejný / privátny
 • -
 • 200+
 • 2+
 • 1
 • -
 • 1
 • 2+
 • 1
 • 1
 • 1
 • 12m od eventu
 • -
 • kompletná

Webcast Service

od 1090€ / mesiac

 • 12 mesiacov
 • verejný / privátny
 • do 10
 • 200+
 • 1
 • 1
 • 1
 • -
 • 1
 • 1
 • -
 • 1
 • počas doby poskytovania služby
 • kompletná
Nadštandardné možnosti a rozšírenia služieb:
 • videokonferenčné prepojenie eventu / školenia so vzdialenými spíkrami

 • vývoj firemnej mobilnej aplikácie (branding mobile App)

 • možnosť integrácie s reklamnými službami a servermi typu AdSense, Bright

 • možnosť integrácie Inteligentného video SEO - vyhľadávania

* ceny neobsahujú náklady spojené so zriadením / zvýšením internet konektivity v prípade, ak vybraná lokalita eventu nemá dostatočnú konektivitu